•  

  #szwecja #socdem #neuropa #4konserwy

  Szwecja w końcu będzie miała rząd.
  Przegłosowanie wotum ufności dla premiera zajęło tylko 137 dni ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  Premierem ponownie zostanie Stefan Löfven z Partii Socjaldemokratycznej.
  Oprócz wsparcia swojej partii poparli go też Zieloni.
  Osobiście gościa nie trawię, tak jak duża część społeczeństwa szwedzkiego (wliczając w to wyborców o lewicowych poglądach).

  Jego kandydatura została przegłosowana dzięki porozumieniu z Centrum, Liberałami i Lewicą - w zamian za porozumienie w kwestiach liberalnych reform podatkowych oraz części świadczeń społecznych Centrum i Liberałowie nie głosowali przeciwko niemu. Lewica wstrzymała się od głosowania właśnie ze względu na porozumienie z Liberałami - nie głosowała jednak przeciwko, żeby nie torpedować kolejnej próby formowania rządu.
  Tym samym w Szwecji będzie rządził teraz rząd mniejszościowy - ma de facto poparcie jedynie 115 posłów na 349 w szwedzkim parlamencie.
  Wydaje mi się, że to ładny przykład jak może działać demokracja, ale zobaczymy, bo reformowania państwa przy tak chwiejnym rządzie mniejszościowym może być trudne.
  pokaż całość

  źródło: thelocal.se

 •  

  lepiej późno niż wcale( ͡° ͜ʖ ͡°) #historia #razem #socdem #neuropa

  90 lat temu urodził się Martin Luther King Jr., bohaterski lider ruchu praw obywatelskich. #mlk został zapamiętany jako ikona ruchu nonviolence, promującego walkę polityczną przy użyciu biernego oporu oraz jako autor słynnego przemówienia: "Mam marzenie", wygłoszonego w trakcie Marszu na Waszyngton.

  King nie walczył jednak tylko z dyskryminacją rasową. Był on także bojownikiem o sprawiedliwość społeczną, działającym na rzecz Ameryki naprawdę wolnych i naprawdę równych ludzi: "Nazwijcie to demokracją albo nazwijcie to demokratycznym socjalizmem – w naszym kraju konieczny jest równiejszy podział bogactwa".

  Dziedzictwo Martina Luthera Kinga Jr. to ciągła inspiracja dla wszystkich osób, które pragną równości, sprawiedliwości i demokracji.
  pokaż całość

 •  

  Nie ukrywam, że Ikonowicz to dla mnie poziom oportunizmu nie wiele odbiegający od Razem (jedyne co u niego jest na + względem nich, to to że nie wstydzi się czerwonych barw i socjalizmu, jest aktywnym działaczem lokatorskim i nie tylko oraz nie szerzy rusofobii - jak się w tej kwestii mylę to mnie poprawcie). Ale z racji, że mówi ciekawe rzeczy i mało jest u nas na razie lewicowych vlogerów, to reklamuję tutaj jego kanał - polecam subskrybować czy zostawić jakiś komentarz.
  Od około 6:30 dobrze omówił temat złupienia i uniemożliwienia rozwoju Afryki i Azji przez białego człowieka, odkłamując imperialistyczną propagandę na temat gospodarki Afryki przed kolonizacją.

  #antykapitalizm - jesteśmy V kolumną III świata - ludzi prawdziwie uciskanych
  #neuropa #socdem #4konserwy #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #antifa #afryka #azja #libertarianizm #neoreakcja
  pokaż całość

  źródło: youtube.com

 •  

  Jesteśmy socjalistami, jesteśmy wrogami obecnego systemu kapitalistycznego, który wykorzystuje ekonomicznie słabszych, z jego niesprawiedliwymi płacami, z niesprawiedliwą oceną osoby ludzkiej według jej zamożności a nie według odpowiedzialności i rzeczywistych dokonań. Jesteśmy zdeterminowani aby zniszczyć ten system za wszelką cenę
  ~Adolf Hitler

  pokaż spoiler #antykapitalizm #socdem #socjalizm #bekazlewactwa #neuropa #polityka #cytaty
  pokaż całość

  źródło: AH.jpg

 •  

  Niedzielna notka historyczna

  W roku 1440, papież Eugeniusz IV zauważył, że jego zadłużenie względem Wielkiego Wojewody Florenckiego jest nieco za duże i dobrze by było coś z tym zrobić.

  Postanowił on więc, przekazanie kawałka ziem należących do państwa papieskiego Florencji, dzięki czemu spłacił 25 000 dukatów długu.

  Podczas kilku spotkań administracji papieskiej z przedstawicielami rządu Florencji, doszło do ustalenia nowego kształtu obu państw. Wojewoda wziął tereny sięgające nieopodal Sansepolcro, a Eugeniusz IV przejął władzę nad terenami w okolicy dzisiejszej miejscowości Riascone.

  Umowa została podpisana, przyklepana i wszyscy o niej zapomnieli (na jakiś czas), aż nagle, mieszkańcy pewnej wioski, oznaczonej na mapach jako "Cospaia" proklamowali republikę, zlikwidowali urzędy, podatki, więzienia, a także wprowadzili nowy system ustrojowy.

  Normalnie, gdyby coś takiego wydarzyło by się na terytorium jednego z państw średniowiecznych, to na pewno republika zakończyła by swój żywot równie szybko, co zaczęła. Problem leżał jednak w umowie spisanej pomiędzy papieżem, a administracją Florencji. Podział terenu, zakładał pozostawienie małego terenu o powierzchni 3.3km² bez prawowitego władcy, tj. Cospaia od czasu wejścia umowy w życie, nie należała ani do Państwa Papieskiego, ani do Florencji.

  Teoretycznie, takie mikropaństwo, które nie dość, że nie posiada rozbudowanego systemu politycznego, to jeszcze nie ma żadnych surowców pozwalających na dobre funkcjonowanie powinno od razu upaść. Tak się jednak nie stało. A wina znów leżała po stronie papieża i innych władców.

  Na terenie całego półwyspu apenińskiego
  przetwarzanie tytoniu w celach komercyjnych, a następnie jego sprzedaż była surowo wzbroniona, co spowodowało, że rozwijająca się branża tytoniowa nagle się zatrzymała. Republika Cospaia, sprzeciwiająca się dyktatowi Watykanu, a także innych państw włoskich zabraniających korzystania z tytoniu, postanowiła więc znieść zakaz i w ciągu niecałych kilku lat stała się gospodarczą potęgą (jak na swoje rozmiary), a to wszystko za sprawą zmonopolizowania rynku tytoniowego w regionie.

  W Republice Cospaia, podejście do własności było zależne od aktualnej sytuacji gospodarczej. Niektóre źródła podają, że prawdopodobnie każda własność była wspólna (wspólne były łąki, pastwiska i pola uprawne). Podobnie z władzą, która uległa mocnej decentralizacji. Zamiast monarchy, wsią zarządzał "konwent starców", który był najprawdopodobniej zwykłym parlamentem, w którym zasiadał jeden członek każdej rodziny zamieszkującej wieś.

  Republika Cospaia upadła 25 maja 1826 poprzez zwykłe przejęcie tego regionu przez Wielkie Księstwo Toskanii oraz Państwo Papieskie.

  Oczywiście, nie mamy żadnych dowodów na to, że w mieszkańcy wsi Cospaia wprowadzili w życie ideały lewicowe, które później spisali Marks czy Kropotkin. Mamy jednak pewność, że swoimi działaniami mocno wyprzedzali epokę, w której żyli.

  źródła:

  http://digilander.libero.it/breschirob/chiesa.html#cospaia

  http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Places/Europe/Italy/Umbria/Perugia/S.Giustino/Cospaia/home.html

  http://www.umbriatouring.it/en/lincredibile-storia-di-cospaia/

  Ploeg, Jan Douwe van der (1995). Beyond modernization: the impact of endogenous rural development

  #antykapitalizm #neuropa #bekazkatoli #4konserwy #libertarianizm #ciekawostkihistoryczne #ciekawostki #gruparatowaniapoziomu #socdem #historia
  pokaż całość

  •  

   @veldrinn:

   Przecież ci ANTYFASZYSCI po rozwiązaniu brygad międzynarodowych pouciekali i po wybuchu 2 WŚ powstępowali do armii czerwonej, komunistycznych ruchów oporu w europie czy AL w Polsce.
   Albo zabici przez Stalina bo byli komunistami/socjalistami, ale niekoniecznie stalinowcami.

   Wystarczy pobieżnie przestudiować życiorysy dowódców, żeby zobaczyć, że byli członkami partii komunistycznej odpowiednio (politycznie) przeszkoleni przez ZSRR
   Well, imperializm ZSRR jest znany. Stalin "pomagał" ruchom lewicowym aby rozszerzyć swoje wpływy. Poza tym jednej stronie pomagał Hitler, a drugiej Stalin. Nie jest to jakoś wiedza zakazana.
   pokaż całość

  •  

   Komentarz usunięty przez autora wpisu

  • więcej komentarzy (7)

 •  

  #socdem #antykapitalizm #neuropa #historia
  27 grudnia 1836 urodził się Walery Antoni Wróblewski.

  Wróblewski dorastał na Wileńszczyźnie, studia leśne kończył w Petersburgu, a następnie pracował w szkółce leśnej w Sokółce. "W tym czasie - a było to w 1861 roku - młode pokolenie wrzało pragnieniem zrzucenia jarzma nienawistnego i podjęcia na nowo walki o wolność", pisał w książce o nim Boleslaw Limanowski. Osobistym celem Wróblewskiego było zniesienie jarzma poddańczego chłopów, także białoruskich, by mogli być pełnoprawnymi obywatelami Rzeczypospolitej. Ta idea połączyła go m.in. z Konstatntym Kalinowskim, a wszyscy którzy należeli do tego kółka, "byli zasad demokratycznych i nazywali się partią czerwoną, ze względu, że rozwijali program przygotowania ludu do powstania narodowego przeciwko moskiewskiemu panowaniu", opowiadał jeden z członków, poeta białoruski Feliks Różański.
  Po wybuchu powstania styczniowego Wróblewski został jednym z jego dowódców, ale jego "męstwo i wytrwałość, skłoniły Komitet, że w sierpniu 1963 oddał mu naczelne dowództwo nad wszystkim oddziałami grodzieńskiemi". Limanowski pisał też "powstańcy go lubili, bo niczem się nie wyróżniał od prostego żołnierza, a szedł pierwszy w ogień i ustępował ostatni". W styczniu 1864 Wróblewski dwukrotnie ranny zakończył swój udział w powstaniu i po pobycie w szpialu w Galicji, wyruszył na emigrację do Francji. Miał powody, bo władze carskie wydały na niego wyrok śmierci i zarządziły konfiskatę dóbr w Sokółce.
  W Paryżu imał się róznych zajęć i działał w organizacjach niepodległościowych i socjalistycznych. Po wybuchu rewolucji w Paryżu w marcu 1871 stanął po stronie Komuny Paryskiej. Szybko mianowano go generałem i dowódcą frontu na lewym brzegu Sekwany. Po klęsce wyemigrował do Londynu, gdzie m.in. utrzymywał bliskie stosunki z Karolem Marksem i Fryderykiem Engelsem. W tym czasie w Paryżu zapadł drugi wyrok śmierci na Wróblewskiego.
  Po amnestii dla komunardów w 1881 wrócił do Francji, gdzie w różnych miastach spędził ostatnie lata życia. "Wiek podeszły, boleśnie odzywające się dawne rany, liche odżywianie, złe warunki higieniczne, sprowadzały nań często choroby, przykuwały do łoża osamotnionego w nieopalanym i ciasnym pokoiku, jednego z najtańszych hotelików" wspominał nestor polskiego ruchu socjalistycznego Bolesław Limanowski. Rok przed śmiercią Wróblewskiego odwiedził go w domu doktora Gierszyńskiego w Ouarville, gdzie generał Komuny znalazł "potrzbne wygody i opiekę obywatelki Gierszyńskiej". Wróblewski moralnie związany z PPS, wypytywał Limanowskiego o "bojówkę i frakcję rewolucyjną".
  Walery Wróblewski zmarł 5go sierpnia 1908 nie doczekawszy wolnej i niepodległej ojczyzny. Zgodnie z jego życzeniem pochowano go na cmentarzu Pere Lachaise, w miejscu gdzie setkami rozstrzeliwani byli towarzysze walki z 1871 roku.

  http://www.facebook.com/lewackaszmata/photos/a.353549301702122/878028845920829/?type=3&theater
  pokaż całość

  +: Lucifer_vult_animae_tuae, laur73 +15 innych
 •  

  Materializm dialektyczny stanowi podstawę wszelkiej poważnej analizy marksistowskiej która jest niezbędna dla poprawnej pracy politycznej. W związku z powyższym przypominamy klasyczną notatkę autorstwa Lwa Trockiego która przybliży wszystkim podstawy dialektyki materialistycznej.

  Kiedyś tu pytania o dialektyke były więc podsyłam

  #antykapitalizm #filozofia #socdem
  pokaż całość

 •  

  Kobiety stanowią trzon wszelkich zmian i działań lewicowych. Nie będzie bez nich ani rewolucji, ani jakichkolwiek kroków naprzód, czy to insurekcyjnych, czy reformistycznych.
  Na zdjęciu widzimy jak hiszpańskie Antyfaszystki pełnią swoją służbę w walce z prawicą.

  #antykapitalizm #anarchizm #neuropa #socdem #feminizm #lewackalogika #historiajednejfotografii #hiszpania pokaż całość

 •  

  Kto poczuł się w obowiązku uczcić w Warszawie pamięć zamordowanego przez nacjonalistę prezydenta Gabriela Narutowicza? Prawie wyłącznie lewica. Na zgromadzeniu pod Zachętą nie było nikogo z największych organizacji tzw. demokratycznej opozycji. Także na stronie prezydenta Polski brak wspomnienia o zastrzelonym poprzedniku.

  Podobnie jak w latach ubiegłych, zgromadzenie upamiętniające Gabriela Narutowicza zostało zorganizowane przez Fundację im. Kazimierza Łyszczyńskiego, upominającą się o świeckość państwa i prawa osób niewierzących. Do wydarzenia przyłączyły się głównie organizacje lewicowe i propracownicze: Razem, Zieloni, Inicjatywa Feministyczna, SLD, mazowiecka rada OPZZ.
  http://strajk.eu/lewica-uczcila-pamiec-prezydenta-narutowicza-uroczystosc-przed-zacheta/
  http://www.youtube.com/watch?v=_Ofd560rK3w

  i ku pokrzepieniu lewackich serduszek( ͡° ͜ʖ ͡°)
  http://www.youtube.com/watch?v=BkLozDvAhNQ

  #socdem #neuropa #historia #lewica
  http://www.facebook.com/654477168006947/photos/ms.c.eJwtyMEJADAIA8CNSqJizP6LCW3vebSTQg0GFe3DF9M3kj9oqgQ5FgOyCi8~-.bps.a.1993170420804275/1993170480804269/?type=3&theater
  pokaż całość

 •  

  Krzyż mieliście na piersi, a brauning w kieszeni.
  Z Bogiem byli w sojuszu, a z mordercą w pakcie,
  Wy, w chichocie zastygli, bladzi, przestraszeni,
  Chodźcie, głupcy, do okien - i patrzcie! i patrzcie!

  Z Belwederu na Zamek, tętnicą Warszawy,
  Alejami, Nowym Światem, Krakowskiem Przedmieściem,
  Idzie kondukt żałobny, krepowy i krwawy:
  Drugi raz Pan Prezydent jest dzisiaj na mieście.

  Zimny, sztywny, zakryty chorągwią i kirem,
  Jedzie Prezydent Martwy a wielki stokrotnie.
  Nie odwracając oczu! Stać i patrzeć, zbiry!
  Tak! Za karki was trzeba trzymać przy tym oknie!

  Przez serce swe na wylot pogrzebem przeszyta,
  Jak Jego pierś kulami, niech widzi stolica
  Twarze wasze, zbrodniarze - i niech was przywita
  Strasznym krzykiem milczenia żałobna ulica.

  Julian Tuwim - Pogrzeb prezydenta Narutowicza

  Dziś 96. rocznica zabójstwa prezydenta Narutowicza przez prawicowego fanatyka.
  #neuropa #socdem
  pokaż całość

 •  

  Prowadzenie działalności gospodarczej to „heroizm”, ozusowanie umów cywilnoprawnych doprowadzi do zagłady rynku pracy. To nie wypisy z forum młodocianych zwolenników Korwin-Mikkego. Takie treści publikowała na swoim profilu na Facebooku Monika Gotlibowska, zaprezentowana dziś dziś jako ważna postać w „Biedroń Team”.

  Fajna ta nowoczesna lewica, taka niezbyt lewicowa( ͡° ͜ʖ ͡°)
  http://strajk.eu/biedron-przedstawil-kolejna-wspolpracowniczke-lewica-jej-nie-polubila/
  #socdem #polityka #neuropa #biedron
  pokaż całość

 •  

  [Jedną] z niewątpliwych tajemnic polityki fiskalnej wielu wczesnych królestw [jest] dlaczego w ogóle pobierały one podatki. Tego pytania zwykle sobie nie zadajemy. Odpowiedź wydaje się oczywista. Rządy pobierają podatki, ponieważ chcą się dobrać do pieniędzy obywateli. Jeśli jednak Smith miał rację, a złoto i srebro stały się pieniędzmi za sprawą naturalnych procesów rynkowych, całkowicie niezależnie od działalności rządów, to czy wówczas nie byłoby lepiej po prostu przejąć kontrolę nad kopalniami złota i srebra? Królowi wystarczyłoby wówczas pieniędzy na wszystko. W ten sposób postępowali na ogół władcy starożytni. Jeśli na ich terytorium znajdowały się kopanie złota i srebra, sprawowali nad nimi kontrolę. Jaki sens miało wydobywanie złota, stemplowanie go własnym wizerunkiem i wprowadzanie do obiegu wśród poddanych, aby następnie zażądać od nich jego zwrotu?

  To rzeczywiście dość zagadkowe. Jeśli jednak pieniądze i rynki nie powstają samorzutnie, jest to w istocie doskonale logiczne. Na tym polega najprostszy i najefektywniejszy sposób tworzenia rynków. Weźmy hipotetyczny przykład: załóżmy, że król chce wyposażyć pięćdziesięciotysięczną armię. W starożytności lub średniowieczu wyżywienie sił tej wielkości stanowiło gigantyczny problem. Kiedy armia nie znajdowała się w ruchu trzeba było mieć do dyspozycji niemal taką samą liczbę ludzi i zwierząt, aby zdobyć i dostarczyć jej niezbędne zaopatrzenie. Jeśli jednak po prostu rozda się żołnierzom monety, a następnie wprowadzi wymóg nakazujący każdej rodzinie w królestwie zwrócenie władcy jednej z nich, przekształca się całą gospodarkę narodową w ogromną machinę zaopatrzenia dla wojska. Od tego momentu bowiem wszystkie rodziny, które chcą uzyskać dostęp do monet, muszą znaleźć sposób, aby włączyć się w ogólny wysiłek dostarczania żołnierzom niezbędnych artykułów. Rynki pojawiają się jako efekt uboczny.

  To nieco komiksowy opis. Nie ma jednak wątpliwości, że rynki rozwijały się wokół starożytnych armii. Wystarczy rzucić okiem na ‚Arthaśastrę’ Kautilji, „krąg suwerenności” Sasanidów lub chińskie ‚Yán Tiě Lùn’ [‚Debaty o soli i żelazie’], aby się przekonać, że starożytni władcy poświęcali dużo czasu rozważaniom na temat związków między kopalniami, żołnierzami, podatkami i żywnością. Zdaniem wielu z nich stworzenie tego rodzaju rynków nie tylko pozwalało zaopatrzyć żołnierzy, lecz zapewniało również inne korzyści. Oznaczało bowiem, że urzędnicy nie muszą już pozyskiwać potrzebnych im artykułów bezpośrednio od ludzi ani produkować tych rzeczy w królewskich warsztatach i majątkach. Innymi słowy: mimo wciąż utrzymującej się liberalnej sugestii — wywodzącej się, jak poprzednio, od Smitha — że państwa i rynki są w jakiś sposób ze sobą sprzeczne, świadectwa historyczne pokazują, że prawda jest dokładnie odwrotna. W społeczeństwach, w których nie ma państwa, zwykle nie ma również rynków.”

  ~David Graeber

  #gospodarka #ekonomia #historia #antropologia #socdem
  pokaż całość

 •  

  Katolicka nauka społeczna a wolny rynek.

  Jakie poglądy na system ekonomiczny zawiera nauka kościoła katolickiego i jak zmieniały się one w czasie?

  Dialog kościoła z dzieckiem oświecenia, czyli liberalizmem nigdy nie był łatwy. Oświecenie zarówno słowem, jak i czynem podeptało monarchię absolutną oraz jej wartości. Wartości, których strażnikiem instytucjonalnym był Kościół, funkcjonowały w warunkach feudalnej organizacji gospodarowania, stąd hierarchowie musieli stanąć przed trudną perspektywą skonfrontowania swoich nauk z nadchodzącym kapitalizmem. Mimo to przez prawie sto lat Watykan nie zajmował oficjalnie żadnego stanowiska w sprawie liberalizmu gospodarczego, choć ten zdążył już podbojem wedrzeć się do państw Europy i Nowego Świata, przynosząc nie tylko postęp, ale również wiele kontrowersji o charakterze etycznym.

  Wszystko zmienia się w roku 1891 r. Wtedy to sprawujący swój urząd od trzynastu lat Gioacchino Vincenzo Raphaelo Luigi Pecci (Leon XIII) wydaje encyklikę Rerum novarum. Encyklika wpisuje się w szerszy krąg rozważań prowadzonych przez papieża, opatrzonych mottem accomodata renovatio (dosł. "przystosowana odmowa"). Kościół chciał rozwijać swoją naukę, przystosowując jej ducha do ram współczesnego mu świata. Zamieszczam link do polskiego tłumaczenia tego słynnego tekstu. Dlaczego uznano go za przełomowy?

  Jak pisze w swoim artykule naukowym (bardzo rzetelnym zresztą) salezjanin, ojciec Jerzy Goćko przełomowy charakter encykliki ujawniał się przede wszystkim na płaszczyźnie politycznej #:

  Dokument taki nie miał w Kościele katolickim żadnego historycznego precedensu, a sam Papież był sprzymierzony z konserwatystami, arystokratycznymi kołami w katolicyzmie, które robiły wszystko, co możliwe, żeby odeprzeć atak na ich hegemonię ekonomiczną, ze strony organizującej się klasy pracującej.

  A sama encyklika? Zaczyna się od fragmentów, których retoryczne ostrze jest skierowane przeciwko socjalizmowi. A może nie tyle przeciwko socjalizmowi jako takiemu (sformułowanie to pada w tekście zaledwie dwa razy), co jego implikacji w postaci własności wspólnej. Tym jednak, co wywołało burzę nie była krytyka konsekwencji materialistycznej ideologii, gdyż tę można było przewidzieć, lecz jednoznacznie wyrażone potępienie praktyk leseferyzmu i pochylenie się nad losem robotników. Cytat:

  (...) państwo winno popierać wszystko, co w jakikolwiek sposób może polepszyć dolę robotników. Nikomu ta opieka nad proletariatem nie zaszkodzi, a owszem pomoże wszystkim, w interesie bowiem państwa leży, aby nie byli narażeni na nędzę ci, którzy dla wszystkich wytwarzają dobra.

  Warto zwrócić w tym miejscu zwrócić uwagę na pewien szczególny wątek, który odtąd będzie się już stale pojawiał w nauce społecznej kościoła i jej kontestacji radykalnego kapitalizmu. Jest nim sprawa godności jednostki ludzkiej. Doznaje ona uszczerbku w czasie niewolniczej pracy zarobkowej i obowiązkiem bogatych oraz pracodawców jest tę godność szanować za wszelką cenę. Przykładowo w liście pasterskim biskupów amerykańskich z 1986 r. znajduje się taki oto fragment (pkt. 28):

  The dignity of the human person, realized in community with others, is the criterion against which all aspects of economic life must be measured.

  Jak więc widzimy, Kościół zajmuje swoje stanowisko przede wszystkim przez wzgląd na etykę pracy, a nie jej efektywność. W istocie ani biskupi, ani papieże nie podjęli się nigdy całościowej oceny efektywności procesu gospodarowania. Nakreślają za to jasno swoją wizję jego godnej organizacji. Czterdzieści lat później Pius XI w rocznicę opublikowania Rerum novarum ogłasza światu encyklikę Quadragessimo anno. Jest to czas największej burzy w globalnej gospodarce, a kryzys światowy przynosi nie tylko utratę miejsc pracy, ale także i pogłębioną refleksję moralną nad kształtem ekonomii, nauki zbudowanej o liberalne wzorce.

  Encyklika w swojej warstwie retorycznej jest zdecydowanie mniej uładzona w stosunku do dzieła Leona XIII. Krytyka kapitału jest nieprzejednana i często bezpardonowo. Z polskiej wersji językowej encykliki:

  Szlachetna bowiem i szczytna nauka Leona XIII, dla uszu świata zupełnie nowa, wprawiła nawet niektórych katolików w podejrzenie, dla innych stała się nawet kamieniem obrazy. Zburzyła ona bowiem śmiało bożyszcza liberalizmu, stała z ziemi stare przesądy i uprzedziła nieoczekiwanie rozwój wypadków, tak, że ociężali sercem odrzucili wzgardliwie tę nową filozofię społeczną, a tchórzliwi i bojaźliwi bali się wstąpić na nowe szczyty (...).

  Przez długi zaprawdę czas mógł sobie kapitał zbyt wielkie rościć prawa. Wszelką produkcję, wszelkie dochody zagarniał dla siebie, pozostawiając robotnikowi zaledwie tyle, ile mu było dla utrzymania życia i odnowienia sił potrzebne (...). Nic więc dziwnego, że takie błędne zapatrywania, takie nieusprawiedliwione postulaty z namiętnym spotkały się sprzeciwem nie tylko ze strony tych, których takie teorie pozbawiały przyrodzonego prawa uzyskania lepszego bytu.

  Rozwiązanie tej kwestii to współdziałanie czynników produkcji: pracy i kapitału. Jest to fundament korporacjonizmu gospodarczego, który zapanował w faszystowskich Włoszech, Austrii oraz hitlerowskich Niemczech, choć rzecz jasna trudno mówić, aby rządy totalitarne czerpały z nauki społecznej kościoła. To raczej konstatacja, że nauka Kościoła z tego okresu odzwierciedlała swoistego ducha czasów.

  Czasy powojenne nigdy nie przyniosły choćby rewizji tej linii argumentacyjnej. Jakkolwiek możemy mówić o pewnych korektach: pierwszeństwo winna mieć inicjatywa prywatna, lecz nieprawidłowości wynikające z jej uprzywilejowania należy usunąć drogą interwencji. Jest to retoryka typowa dla dwóch zasiadających na Tronie Piotrowym: Jana XXIII (Mater et Magistra (1961)) oraz Jana Pawła II (Centessimus Annus 1991, na stulecie Rerum novarum). Jednak już Paweł VI w Populorum progressio (1961) nie pozostawia najmniejszych złudzeń. Stamtąd:

  Lecz z tych nowych warunków, nie wiemy jakim sposobem, zakradły się do społeczności ludzkiej poglądy, według których głównym bodźcem postępu ekonomicznego jest zysk, naczelną normą działalności gospodarczej - wolna konkurencja, prywatna zaś własność środków produkcji to prawo absolutne, nie znające ograniczeń i nie wiążące się z żadnymi zobowiązaniami społecznymi. Ta forma nieskrępowanego "liberalizmu" torowała drogę pewnemu rodzajowi tyranii, słusznie potępionemu przez Poprzednika Naszego Piusa XI, gdyż stąd wywodzi swój początek internacjonalizm pieniądza, czyli imperializm międzynarodowy.

  Myśl Jana Pawła II w tym kontekście z pewnością jest bardziej liberalna, jednak nie bez bardzo ważnych zastrzeżeń. Zanim wydano przywoływaną Centessimus annus, dekadę wcześniej ujrzała światło dzienne encyklika Laboram Exercens. Papież opisuje w niej zjawisko ekonomizmu. Określa tym mianem ocenę pracy człowieka wydaną wyłącznie przez pryzmat jej wartości rynkowej. Jednak już w połowie lat dziewięćdziesiątych, nawiązując do swojej nauki, wypowiada na łamach włoskiego dziennika "La Stampa" następujące słowa:

  U źródeł licznych poważnych problemów społecznych i ludzkich, jakie trawią obecnie Europę i świat, znajdują się także zdegenerowane przejawy kapitalizmu. Naturalnie dzisiejszy kapitalizm nie jest kapitalizmem z czasów Leona XIII [tj. końca XIX w.]. On się zmienił, a w dużej części jest to zasługą myśli socjalistycznej.

  Źródło. To wszystko o poglądach papieży, warto może jednak przywołać stanowisko katolickich ekonomistów. Leseferysta Thomas Woods z Instytutu Misesa w tym tekście pokazuje na podstawie cytatów z encyklik, jak Kościół lekceważy jego zdaniem kwestię rynkowego kształtowania się płac, wskazując na niezgodność jego nauk z naukami ekonomicznymi w tym zakresie, a dużo bardziej prosocjalny Charles Clarke St. John's University stwierdza wprost:

  The church has always rejected laissez-faire capitalism and its ideology of extreme individualism.

  Prywatnie sądzę, że obydwaj mają rację: katolicka nauka społeczna jest niezgodna z gloryfikacją wolnego rynku i przeciwstawia się mu, chociaż pamiętajmy, że jest to sprzeciw wnoszony z pozycji moralnych, a nie naukowych. Zdając sobie sprawę, że istnieją w Polsce środowiska pragnące zawrzeć programowy sojusz wiary oraz laissez-faire, należy jasno powiedzieć, że jest wielce wątpliwe, aby swoje stanowisko mogły przekonująco uzasadnić nauką hierarchów. Stąd też uzasadnienia etycznego własnych poglądów będą musiały szukać zdecydowanie gdzie indziej niż w katolickiej nauce społecznej, nad którą wciąż unosi się duch Leona XIII, będącego niezmiennie punktem odniesienia do swoich następców. Jednocześnie dość ciekawy wydaje się odmienny stosunek dwóch odłamów chrześcijaństwa – katolicyzmu i protestantyzmu – do kapitalizmu, ale to już temat na zupełnie inny wpis.

  #ekonomia #filozofia #neuropa #socdem #4konserwy
  pokaż całość

 •  

  Na tok.fm bardzo ciekawa audycja z Maciejem Wróblewskim z angielskiego odpowiednika KNF. Pojawia się fragment na temat ogólnej gospodarki na świecie. Na wykopie panuje narracja, że wszędzie jest socjalizm. A pan Wróblewski mówi:

  Ja nie widzę, żeby - jeśli chodzi o ideologię nazwijmy to finansową czy ekonomiczną czy bankową - żeby w polsce było dużo tzw myśli lewicowej. To jednak jest... my po przemianach 89 roku, przyjęliśmy wszystkie zasady konsensusu waszyngtońskiego czyli tzw neoliberalizm pełną parą. Czyli wiara w rynek, który wszystko uzdrowi. Teraz mamy J. Corbyna, on ma bardziej lewicowe poglądy, ale nie... neoliberalizm ogólnie na świecie trzyma się mocno. I myślę, że to jest problem. Jeśli chodzi o bankowość polską, też nie widzę tej myśli lewicowej w bankowości centralnej.

  źródło: podcast
  #socdem #bekazprawakow #neoliberalizm #kapitalizm #antykapitalizm
  pokaż całość

 •  

  Taki są fakty a nie lekkomyślny bełkot pozbawionych wyobraźni kucy często korzystających z dobrodziejstw publicznej edukacji. Wilczy bilet lub obciążenie tych pacanów tego rodzaju kosztami skutecznie wyleczyłoby ze skrajnie liberalnych idiotyzmów.
  #antykapitalizm - obserwujcie
  #neuropa #4konserwy #bekazprawakow #bekazkorwina #bekazlibertarian #bekazprawakow #usa #studia #ekonomia #ciekawostki #gruparatowaniapoziomu #nauka #libertarianizm #akap #socdem #korwin pokaż całość

  źródło: balcerowicz.com

 •  

  Raport: GfK Purchasing Power 2017 - siła nabywcza pieniądza

  Siła nabywcza statystycznego Polaka wynosi 7228 euro. To tylko połowa europejskiej średniej. Europejczyk dysponuje średnio kwotą 14 292 euro na wydatki i oszczędności.

  To tzw. siła nabywcza, czyli po prostu kwota jaka co roku przechodzi przez nasze portfele. Pieniądze według definicji wydajemy na jedzenie, mieszkanie, media, oszczędności, wakacje, transport czy samochód.

  W Polsce nierówności mierzone siłą nabywczą są szczególnie wysokie w porównaniu do innych krajów europejskich różnice między bogatymi a biednymi. Mieszkańcy najmniej zamożnego powiatu w Polsce mają do dyspozycji mniej niż jedną trzecią pieniędzy niż średnia dla Unii Europejskiej.

  źródła: GfK report , Bolesna prawda o naszej zamożności (artykuł)

  #antykapitalizm #socdem #neoliberalizm #bekazprawakow #raporty #gospodarka
  pokaż całość

  źródło: gfk.com

  •  

   @mikka22:

   Czym się w zasadzie różnią te dane od nominalnego PKB per capita?

   PKB per capita w dolarach (Polska = 100):

   1995..... 2018
   1355 ..... 578 ..... Szwajcaria
   . 885 ..... 336 ..... Niemcy
   . 769 ..... 297 ..... Francja
   . 428 ..... 215 ..... Hiszpania
   . 327 ..... 160 ..... Portugalia
   . 160 ..... 160 ..... Czechy
   . 361 ..... 140 ..... Grecja
   . 100 ..... 100 ..... Polska
   .. 44 ....... 84 ..... Rumunia
   .. 28 ....... 42 ..... Białoruś
   .. 21 ....... 20 ..... Ukraina

   PKB per capita w dolarach:

   . 1995......... 2018
   48 834 ..... 83 583 ..... Szwajcaria
   31 901 ..... 48 670 ..... Niemcy
   27 741 ..... 42 931 ..... Francja
   15 437 ..... 31 060 ..... Hiszpania
   11 788 ..... 23 176 ..... Portugalia
   . 5 784 ..... 23 085 ..... Czechy
   12 998 ..... 20 311 ..... Grecja
   . 3 605 ..... 14 469 ..... Polska
   . 1 573 ..... 12 189 ..... Rumunia
   . 1 000 ....... 6 020 ..... Białoruś
   ... 752 ....... 2 964 ..... Ukraina

   Źródło: MFW
   pokaż całość

  •  

   @munny: dzięki.. znam tę książkę. :)

   +: munny
  • więcej komentarzy (1)

 •  

  Bezczelny, niedouczony i kompletnie pozbawiony kultury osobistej (wtedy) młody kuc (btw, jeśli się nie mylę, to z tego co słyszałem na dzień dzisiejszy ochoczo biorący pieniążki za pracę na państwowej uczelni co samo w sobie kompromituje jego ideologię; mając na uwadze ten fakt tym śmieszniej brzmi jego gadanie o "dopłacaniu do socjalistycznego ustroju" ( ͡° ͜ʖ ͡°)) zostaje doszczętnie zaorany konkretnymi argumentami przez Bogusława Ziętka z nieistniejącej już niestety Polskiej Partii Pracy. Warto przypomnieć tą rozmowę, opanowanie przy takim natłoku liberalnych kłamstw, chamskich przytyków i "libertariańskich" fantazji bez odniesienia do rzeczywistości robi wrażenie. Chociaż z drugiej strony sam Chmielowski częściowo dokonał samozaorania pokazując, że dobrobyt zawdzięczamy mechanizacji i akumulacji kapitału - pierwsze nie ma nic do systemu gospodarczego, drugie pokazuje jedynie jak imperium kolonialne musiało podzielić się owocami wyzysku III świata ze społeczeństwem celem zachowania swojej pozycji w perspektywie narastającego oporu i jest argumentem przeciwko kapitalizmowi.

  #antykapitalizm - zapraszam do obserwowania
  #neuropa #socdem #socjalizm #bekazkorwina #bekazlibertarian #bekazprawakow #korwin #libertarianizm #akap #4konserwy #ekonomia #gospodarka
  pokaż całość

  źródło: youtube.com

  •  

   @uhu8: Przecież liniowość podatku od osób prawnych, która jest wyniszczająca dla mikroprzedsiębiorców, to domena libków xD

  •  

   @Baleburg: czy ktoś pisał o wyniszczającej stawce podatku, czy sobie stawiasz chochoła i potem w niego walisz?

   Wyniszczający jest burdel na kółkach w postaci aparatu skarbowego; gdzie urzędy mogą wydać wiążącą interpretację prawa (które debile w okrągłym budynku uchwalili na kolanie albo jako gotowiec przyniósł im brodaty profesorek z "Instytutu" podatkowego) a potem po kilku latach urząd zmienia zdanie i musisz zapłacić podatki wg nowej interpretacji za kilka lat wstacz z odsetkami.
   Albo konkurujesz w tej samej branży, twój konkurent ma interpretację urzędu że może sprzedawać ze stawką vat 5%; zaś ty w innym województwie dostałeś interpretację, że masz odprowadzać 23% vat. Powodzenia w uczciwym konkurowaniu.
   Kraj, gdzie sąd przyzna ci zwrot niesłusznie naliczonego podatku lub kar ale urząd skarbowy leci sobie w kulki i przez dwa lata po orzeczeniu kasy nadal nie widzisz.
   To jest rak i kłlody pod nogi przedsiębiorców. Stawki jakie by nie były - gdyby były spójne w całym kraju i nie uznaniowe - byłyby lepsze niż stan w którym kuzyn naczelnika może działać w zupełnie innych warunkach biznesowych niż przeciętny obywatel.
   pokaż całość

  • więcej komentarzy (9)

 •  

  Dziś Komisja Nadzoru Finansowego wydała ostrzeżenie dotyczące Idea Banku Leszka Czarneckiego. Stało się to po wybuchu afery wokół nagrania szefa KNF przez Czarneckiego. My już trzy lata temu zwracaliśmy uwagę opinii publicznej na wątpliwości co do biznesowego imperium Leszka Czarneckiego. Alarmowaliśmy, że skomplikowana sieć spółek i przedsięwzięć może służyć wyprowadzaniu pieniędzy z Polski. Zilustrowaliśmy to wtedy "labiryntem Czarneckiego".

  Banki nie stoją ponad prawem. Powinny uczciwie płacić podatki i przestrzegać obowiązujacych przepisów. Ich działalność musi być sprawnie nadzorowana. Dlatego nadzór finansowy musi być niezależny od biznesu. Dziś tak nie jest. Pomiędzy bankami a polską polityką są obrotowe drzwi. Ci sami ludzie jednego dnia ustalają zasady i nadzorują sektor finansowy, a następnego - dostają obscenicznie dobrze opłacane posady w prywatnych bankach. Czas to zmienić!
  #razem #socdem #afera #polityka #neuropa
  pokaż całość

 •  

  13 listopada 1904 roku na Placu Grzybowskim w Warszawie odbyła się olbrzymia demonstracja robotnicza zorganizowana przez PPS w proteście przeciwko mobilizacji ogłoszonej przez władze carskie w związku z wojną rosyjsko-japońską.
  Była to pierwsza od Powstania Styczniowego tak liczna demonstracja, podczas której po obydwu stronach padły strzały, byli zabici i ranni demonstranci, także żołnierze carscy. Wznoszono okrzyki: „PPS. Precz z wojną i caratem. Niech żyje wolny, polski lud!”. Stefan Okrzeja wzniósł sztandar i zaintonowano „Warszawiankę”. Pochód PPS przeszedł w kierunki Śródmieścia Warszawy, gdzie został rozpędzony. Aresztowano kilkuset demonstrantów. W sumie 13 listopada 1904 r. na ulicach Warszawy zabitych zostało 6 demonstrantów, a 27 zostało rannych. Po stronie rosyjskiej również byli zabici i ranni, jednak oficjalnie straty poniesione tego dnia przez wojsko i policję nie zostały ujawnione.
  #historia #warszawa #antykapitalizm #socdem
  pokaż całość

  źródło: grzybow.jpg

 •  

  13 listopada 1918 roku na Zamku Królewskim w Warszawie zawisł Czerwony Sztandar - symbol zwycięstwa nad zaborcami i wyzwolenia ludu polskiego.

  "Nasz sztandar płynie ponad trony..." - brzmiały słowa hymnu Polskiej Partii Socjalistycznej, który od lat towarzyszył walce o niepodległość. W listopadzie 1918 roku przekute zostały w rzeczywistość. Trony upadły, na niegdyś królewskim zamku widniał symbol prostego ludu, a wyzwolona Polska proklamowana została republiką równych sobie ludzi.

  13 listopada warszawski zamek zajmowali jeszcze żołnierze niemieccy. "Nie mieliśmy zamiaru wywoływać starcia, lecz tylko symbolicznie opanować siedzibę królewską i zatknąć na niej sztandar robotników" - wspominał Zygmunt Zaremba. "Ktoś zawiadomił Niemców, stojących załogą w zamku, że rewolucjoniści mają na nich uderzyć i wymordować ich" - relacjonował Marian Malinowski - "Więc Niemcy z jednej strony zaczęli w oknach zamku umieszczać karabiny maszynowe, z drugiej zaś strony zwrócili się do Piłsudskiego o opiekę. Akurat kiedyśmy się z wielkim pochodem zjawili, pod zamek zajechało auto z Komendantem, który Niemcom oświadczył, że nie mają się czego bać, że ich wprowadzono w błąd".

  Uspokojeni przez Piłsudskiego żołnierze niemieccy odłożyli broń i delegacja PPS-u bez przeszkód weszła ze sztandarem na balkon Zamku Królewskiego. Malinowski wspominał, że Niemcy pozdrawiali ich nawet po drodze okrzykami: „Niech żyje Rewolucja!”.

  "Kiedy pokazaliśmy się na balkonie i powiewem sztandaru powitaliśmy zalany robotnikami plac, nastąpił wybuch uczuć tak silny, jakiego nie widziałem nawet w początkach rewolucji rosyjskiej. Ludzie rzucali się sobie w ramiona, klaskali. Chmura rzuconych w górę czapek i kapeluszy przesłoniła na chwilę nawet kolumnę Zygmunta. Towarzysze przymocowali do balkonu sztandar, a ja patrzyłem na dół, łykając łzy największego wzruszenia" - pisał Zygmunt Zaremba.

  Źródło
  #warszawa #historia #historiapolski #ciekawostkihistoryczne #ciekawostki #socdem #neuropa #4konserwy
  pokaż całość

 •  

  Skoro Polską rządzą socjaliści i lewactwo w postaci PiSu a Szwecja jest krajem dobrobytu dzięki kapitalizmowi i wolnorynkowym rządom, to dlaczego u licha prawacy nie zapiszą się do Razem by walczyć o taki sam system dla naszego kraju? #prawackalogika #urojeniaprawakoidalne
  #antykapitalizm #neuropa #bekazprawakow #bekazlibertarian #szwecja #socdem #polityka pokaż całość

  •  

   @CynicznyMarksista: no jeżeli tak czytasz definicje to nic dziwnego że masz jak to nazwałeś burdel w głowie.
   Mówiąc w skrócie. Socjalizm to świadczenia socjalne i koncepcja która usuwa wszelkie formy wyzysku człowieka przez człowieka i likwiduje produkcję opartą na zysk na produkcje zaspokajającą potrzeby człowieka. Produkcja może mieć formę własności społecznej, mieszanej lub prywatnej, zaś własność społeczna może mieć formę własności państwowej, municypalnej, spółdzielczej lub korporacji prawa publicznego. pokaż całość

  •  

   że masz jak to nazwałeś burdel

   @mikka22: To naprawdę była samo krytyka. Burdel w dyskusjach jeżeli słowa tracą swoje znaczenie.

   Socjalizm to świadczenia socjalne i koncepcja która usuwa wszelkie formy wyzysku człowieka przez człowieka i likwiduje produkcję opartą na zysk na produkcje zaspokajającą potrzeby człowieka. Produkcja może mieć formę własności społecznej, mieszanej lub prywatnej, zaś własność społeczna może mieć formę własności państwowej, municypalnej, spółdzielczej lub korporacji prawa publicznego.

   @mikka22: Zajebista definicja skąd ją wziąłeś?
   pokaż całość

  • więcej komentarzy (22)

 •  

  Tło jest, teraz jakaś fraza. Podawajcie propozycję, ja się na razie wmieszam w tłum.
  #antykapitalizm #anarchizm #socjalizm #socdem

 •  

  http://bahiskritik5.com/link/4606557/prof-kuzinska-mordujemy-klase-srednia-odpuszczamy-bogaczom-polski/

  Prof. Kuzińska: Mordujemy klasę średnią, odpuszczamy bogaczom. Polskie podatki to szczyt głupoty

  W dodatku wyższy próg podatkowy - 32 proc. dla zarabiających powyżej 85 tysięcy rocznie - to fikcja. Mało kto go płaci. Ponad 97 proc. podatników objętych jest stawką 18 proc., czyli de facto mamy w Polsce podatek liniowy. Jeśli na regresywność podatku VAT i akcyzy nałożymy bardzo spłaszczony prawie liniowy PIT, to suma tych dwóch wektorów będzie regresywna. Efekt końcowy jest taki, że zamożniejsi płacą niższe podatki niż biedniejsi.
  #ekonomia #socdem #neuropa
  pokaż całość

 •  

  Po pierwsze, patrząc zwłaszcza na wygraną Trzaskowskiego, albo szerzej, na całą debatę warszawską, trudno nie zauważyć, że dziś wszyscy mówią lewicą. Tak jak prawicy udało się zdominować język o historii czy imigracji, tak lewicy udało się zdominować dyskurs o miastach. Kilka lat temu wydawało się to zupełnie niemożliwe, dziś nawet Jaki musiał mówić językiem ruchów miejskich i biegać z łopatą sadzić drzewa.

  Niestety, jak się można było spodziewać, wzrost lewicowego dyskursu jest odwrotnie proporcjonalny do poparcia lewicy przy urnach, bo skoro Trzaskowski mówi podobnie jak Śpiewak i Glusman, to po co „marnować” głosy na tych drugich. Zresztą w podobny sposób PiS ograbia radykalnych narodowców swoją imigracyjną histerią. Po co głosować na Winnickiego, skoro Kaczyński mówi z grubsza to samo.
  http://krytykapolityczna.pl/kraj/a-jednak-dobry-punkt-wyjscia-dla-lewicy/
  #socdem #polityka #wybory #neuropa
  pokaż całość

  •  

   to już XXI wiek, ja myślałem o Konwencie św. Katarzyny (fun fact: konwent rozpadł się, gdy wybrał na kandydatkę na prezydenta HGW a oprotestowali to ludzie Olszewskiego)

   @Lipathor: ciężko przebić się przez zabetonowaną przez środowisko postsolidarnościowe zaporę. Zresztą obie strony podkradają lewicy postulaty (PiS socjalne, PO i N obyczajowe) i przy okazji dostarczają sobie niezbędnego do istnienia paliwa. Taka polaryzacja nie służy na dłuższą metę demokracji i zabawne że dwa "plemiona obywateli" tworzą w Polsce ludzie którzy wywodzą się z jednego. pokaż całość

  •  

   @BojWhucie: dlatego lewica powinna się zjednoczyć, ma potencjał na więcej głosów niż PSL i bycie ważniejszym potencjalnym koalicjantem. No i lepszym dla kraju, bo PSL to konserwy niewiele różniące się od PiS, tylko nie obrażają wszystkich na prawo i lewo (włącznie z logiką)

  • więcej komentarzy (3)

 •  

  http://bahiskritik5.com/link/4604691/lot-ku-bezprawiu-portal/

  Jeżeli ktokolwiek twierdził, że Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło dobrą zmianę na polskim rynku pracy, to sytuacja w Polskich Liniach Lotniczych LOT powinna radykalnie zmienić to przekonanie. PLL LOT to spółka skarbu państwa bezpośrednio podległa premierowi, Mateuszowi Morawieckiemu. Tymczasem odkąd PiS przejął władzę, to nie tylko nie nastąpiła poprawa warunków pracy u narodowego przewoźnika, ale doszło do ich radykalnego regresu. Rządzący spółką od ponad dwóch lat Rafał Milczarski na masową skalę łamie prawo pracy i prowadzi brutalną wojnę ze związkami zawodowymi.

  Milczarski od niedawna wydaje duże pieniądze na pozwy przeciwko związkowcom. Za krytykę działań PLL LOT firma podała mnie do sądu, chcąc 200 tys. zł rekompensaty. Za groźby strajkiem w kwietniu bieżącego roku spółka oczekuje od związków zawodowych prawie 1,8 mln zł. Zastraszanie ma więc też swój bardzo materialny wymiar, a koszty procesów poniesie oczywiście firma, a nie jej prezes.
  #socdem #polityka #dobrazmiana #neuropa
  pokaż całość

 •  

  W starożytności, po bitwie, dwie walczące strony co by się nie stało uznawały siebie za stronę zwycięską. Gdy starożytni Egipcjani nawalali się z Hetytami pod Kadesz opisali bitwę jako "gładką" i "wspaniałą" Hetyci napisali coś podobnego, ale dodali też coś o koniach. Hetyci kochali konie. Wczorajsze wybory są podobne a zarazem wszyscy są zadowoleni.

  Za tym jednak hetycko-egipskim zadowoleniem jest niedosyt i tak PiS ma niedosyt bo niektóre miasta nie dostały się w ręce ich kandydatów. POiN ma niedosyt bo mimo połączenia sił mają tylko 24 % i od ostatnich wyborów maleją znacząco. Wychodzi na to, że w tej historii cieszą się tylko ludzie z PSL i Bezpartyjni czyli odpowiednio rolnicy znad Nilu i Żydzi z Jerozolimy którzy przechodzili z rąk do rąk. Najśmieszniejsze jednak wciąż jest to, że mimo odległych czasów to jednak Egipcjanie (trochę lepiej niż Hetyci) wiedzieli lepiej od nas, że trwałe Państwo opiera się na merytokratycznych i arystokratycznych instytucjach i gdy piszę arystokratycznych mam na myśli grecki źródłosłów tego słowa czyli aristoi - najlepsi.

  A więc gdy dyskutujemy o Państwie może warto by było skupić się na instytucjach tworzących owe Państwo i ich poziomie a potem na politykach powstałych z życia społecznego. Katon po wygłoszeniu każdej mowy w Senacie mawiał, że trzeba zniszczyć Kartaginę i nikt nie pamięta czy akurat w tej czy innej mowie orał jakiegoś Juliusa czy Scewolę. Katoński imperatyw był głęboko zasiany w duszy Rzymian i na nim można było tworzyć przeznaczenie Res Publici - Rzeczpospolitej.

  A więc skoro tworzymy Republikę zadbajmy aby wychować szlachetnych obywateli a potem politycznych aktywistów.

  #wybory #filozofia #polityka #historia #neuropa #4konserwy #neoreakcja #konserwatyzm #przemyslenia #socdem
  pokaż całość

  +: P........a, Poro6niec +17 innych
  •  

   PSL na pewno nie wejdzie w koalicję z PiS, Kosiniak-Kamysz mówił o tym dzisiaj.
   Zostaje Kukiz i bezpartyjni, a tutaj nie jest tak oczywiste czy będą chcieli wchodzić z PiSem w koalicję.


   @yuim: Ergo futurum nunc creavit

   Lepszej pani prezes TK nie miał

   @yuim: Ach! Demokracja.

  •  

   Wychodzi na to, że w tej historii cieszą się tylko ludzie z PSL

   @Brzytwa_Ockhama: PSL chwali się tym że ma 3x większy wynik niż wyborach parlamentarnych ale przemilczają fakt że za poprzednich wyborów samorządowych im o wiele lepiej szło ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  • więcej komentarzy (7)

 •  

  Taki to wygląd światowego imperatora. Czy większy odsetek osadzonych na 100 tysięcy niż w Rosji (jest to 402 osoby, inb4 #ruskapropaganda) to ten słynny amerykański sen? Czy tak byłoby w "a"kapie - przypominam, że za więziennictwo znajduje się tam w znacznej mierze w sektorze prywatnym, co zapewnia korporacją tanią quasi-niewolniczą siłę roboczą (surowe prawo przewiduje pozbawienie wolności nawet za najlżejsze przestępstwa). Imo to nic innego jak kapitalistyczne gułagi, przypominam że tamtejsze więzienia nie należą do bezpiecznych i łagodnych...

  Aktualne dane. Jak widać w Stanach liczba spadła na przestrzeni kilku ostatnich lat tylko do 655. Za to lewacka Szwecja (albo lepiej Finlandia) pokazują, że można ograniczyć tą liczbę do lekko ponad 50-60 osób. Wbrew prostackiemu myśleniu wykopków ich polityka jest skuteczna, częstsze stosowanie alternatywnych form nadzoru (przykładowo nadzór kuratorski, prace społeczne czy nadzór elektroniczny) sprawdzają się bez zwiększenia poziomu przestępczości, jest wręcz przeciwnie bo sprzyja to integracji skazanych ze społeczeństwem.

  Za Wikipedią:

  Według danych z grudnia 2008 amerykański system penitencjarny przetrzymuje 2 310 984 osób, co rocznie kosztuje ok. 60 miliardów dolarów. Pieniądze te generują duże zyski przede wszystkim trzem firmom: Corrections Corporation of America, GEO Group i Cornell Companies. Przykładowo Corrections Corporation of America zwiększyła w roku 2008 zysk o około 300 milionów dolarów do sumy 1,6 miliarda. Większość z więźniów to stosunkowo młodzi mężczyźni. W Stanach Zjednoczonych w 2014 około 4% mężczyzn – czarnych lub pochodzenia latynoskiego – przebywało w więzieniu. W miastach takich jak Waszyngton i Baltimore ponad połowa czarnych mężczyzn w wieku od 18 do 30 lat przebywa w więzieniach, na zwolnieniu warunkowym lub jest w trakcie probacji, a odpowiednio dla całych Stanów Zjednoczonych – średnio co osiemnasty dorosły mężczyzna. Statystycznie czarni trafiają do więzień pięciokrotnie częściej niż biali i trzykrotnie częściej niż Latynosi.
  W 37 stanach za najcięższe przestępstwa orzekana i wykonywana jest kara śmierci. Ciągła tendencja wzrostowa liczby więźniów jest zupełnie przeciwna statystykom przestępczości, które pokazują w latach 1988–2008 ponad 25% spadek.


  Widać tu wyraźnie efekty dyskryminacji rasowej, wykluczenia ekonomicznego oraz wojny z narkotykami (przypominam że była ona wszczęta z pobudek rasistowskich).

  Następnie: [btw, bardzo dobre opracowanie na temat łamania praw człowieka w imperium zła, polecam całość]

  W Stanach Zjednoczonych jest wysoki stopień przestępczości. Liczba więźniów jest najwyższa w świecie a ok. 12 mln osób rocznie przechodzi przez lokalne izby zatrzymań. Część stanów nadal wykonuje wyroki śmierci. Wykonywane są one w różny sposób.
  Afroamerykanie, którzy stanowią 13% mieszkańców kraju, stanowią 29% skazanych za użycie narkotyków.
  W więzieniach amerykańskich często dochodzi do naruszenia praw więźnia, zarówno przez współwięźniów, jak i strażników. W USA jest 5100 więzień i aresztów. Jest wiele przypadków użycia siły, zwłaszcza wobec więźniów z dolegliwościami mentalnymi. Ubożsi podejrzani są dłużej przetrzymywani w areszcie, ponieważ nie stać ich na zapłacenie kaucji. Zdarzają się wówczas samobójstwa.
  Często dzieci są sądzone w sądach dla dorosłych i skazywane na wyroki jak dorośli. W 14 stanach nie ma określonego wieku od którego dziecko może być sądzone jak dorosły. Stany Zjednoczone są jedynym prawdopodobnie krajem, w którym 18-letnia osoba skazana na dożywocie nie może ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie.


  W więzieniach przebywa 1 więzień na 136 obywateli amerykańskich. Większość więźniów przebywa w wieloosobowych celach. Tylko ok. 80 tys. zajmuje jednoosobowe cele. W więzieniach panuje znaczna przestępczość. Według danych „Human Right Watch” 21% więźniów twierdzi, że byli obiektem różnych aktów przemocy ze strony innych więźniów, a 7% twierdzi, ze byli zgwałceni w ich własnej celi. Stosunkowo duży odsetek więźniów stanowią obcokrajowcy, zwłaszcza w Kalifornii, Arizonie i w Teksasie, gdzie 40% więźniów to są Meksykanie. W USA rzadko stosuje się wobec więźniów warunkowe zwolnienia, a w więzieniach federalnych w ogóle nie ma warunkowych zwolnień.

  W bazie amerykańskiej na Kubie – Guantanamo – przetrzymywani są od lat więźniowie bez aktu oskarżenia, bez procesu sądowego. Taka sytuacja byłaby sprzeczna z prawem na terytorium Stanów Zjednoczonych. Próby osadzenia tych więźniów na terenie Stanów Zjednoczonych podjęte przez prezydenta Baracka Obamę zakończyły się niepowodzeniem. Przetrzymywanie i traktowanie więźniów w Guantanamo „Amnesty International” określiła jako „skandal z punktu widzenia praw człowieka”. Specjalna delegacja ONZ, która wizytowała Guantanamo potwierdziła stosowanie metod przesłuchiwania tam więźniów jest niezgodna z „Konwencją Przeciw Torturom”.
  I jeszcze zbaczając nieco z tematu - #wojsko:

  Mamy przykłady choćby z wojny w Iraku czy w Afganistanie stosowania przez CIA i wojsko amerykańskie tortur i różnych niestandardowych metod wymuszania zeznań (np. podtapiania aresztowanych). Zdarzały się przypadki samobójstw osób zatrzymanych w czasie wojny w Iraku czy Afganistanie i poddanych różnym metodom przesłuchań. Nadużycie tych metod jest uważane w Stanach Zjednoczonych za przestępstwo w myśl „US Uniform Code of Military Justice”. Stosowanie metod okrutnego traktowania więźniów przez wojsko amerykańskie w więzieniu Abu Ghraib w Iraku, spotkało się z powszechną krytyką w Stanach Zjednoczonych. Również Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Louise Arbour orzekła, że stosowanie przez Amerykanów w Iraku jest sprzeczne z ONZ-owską Konwencją Przeciw Torturom i powinno być karane. Organizacja „Physicians for Human Rights” oskarżyła administrację George’a W. Busha o stosowanie zakazanych metod przesłuchiwania osób podejrzanych o terroryzm.

  Nie idźmy tą drogą.

  #antykapitalizm - zapraszam do obserwowania tagu
  #prawo #gruparatowaniapoziomu #neuropa #bekazprawakow #4konserwy #socdem #usa #wiezienie #bekazlibertarian prawicowych #libertarianizm #akap
  #bekazpisu - i Ziobry rzucającego populizmy pod publiczkę zamiast pójścia w kierunku racjonalnym a zarazem humanitarnym. A raczej nie beka bo skutki jego polityki mogą być opłakane.
  pokaż całość

 •  

  Kobieta lewicy przynosi neoliberalnemu gogusiowi jedzenie do stołu, bo coś tam PiS. Czy my mamy szansę na normalną lewicową partię w tym pieprzonym balcerowiczowskim bantustanie #neuropa #socdem #polityka #bekazlewactwa

 •  

  #antykapitalizm #socdem #historia #polityka

  Zarazem Marciniak przewiduje, że jedną z odpowiedzi na tak rozumiany nowy autorytaryzm będzie populizm o rewolucyjnej retoryce i zauważa już u progu lat 90., że nośnikiem dla takiej formacji będzie narracja antykomunistyczna, nacjonalistyczna, katolicka czy antyeuropejska. Prawicowy populizm zostanie, ostrzega autor – i okazuje się mieć rację – wywołany przez elitarystyczny, odgórny charakter transformacji, który blokuje kanały artykulacji sprzeciwu społecznego, uniemożliwia dialog, nie prowadzi do odrodzenia zakładowej, lokalnej czy związkowej samoorganizacji.
  http://nowyobywatel.pl/2018/10/14/transformacja-uchwycona-w-locie/
  pokaż całość

 •  

  Każdego dnia idąc ulicą jednego z wielu dużych miast można spotkać osoby bezdomne, żebrzące, na które większość osób stara się nie patrzeć, skupia wzrok gdzieś indziej, dalej, byle tylko nie myśleć, nie trudzić się ani współczuciem ani pogardą.
  Jednak rzadko myślimy o tych osobach jako o kolejnych z okrucieństwem potraktowanych przez system. Odkąd wiele lat temu powstała własność prywatna, odkąd ludzie przyzwolili na gromadzenie bogactwa w rękach jednostki lub małej grupy, odtąd zaczęła się bieda i zaczęły wzrastać nierówności. Skrajne nierówności zaczęły rosnąć wraz z rozwojem cywilizacji, państwa i kapitalizmu. Zuchwały liberał i tak powie że każdy ma takie same szanse, że każdy jest kowalem swojego losu albo że tylko ciężką pracą można się wzbogacić. Oczywiście zwykle mówią to ludzie nie potrafiący poszerzyć swojego spektrum widzenia poza własny ogródek, telewizor, facebook, pracę, rodzinę. Istotnie nie jest to możliwe by w obecnym systemie każdy swoją ciężką pracą mógł sie stać bogaczem, szczególnie gdy najcięższe fizycznie prace są o wiele gorzej płatne od tych za biurkiem. Otumanieni ideologią kapitalizmu pisaną przez dyktaturę korporacji ludzie z taką łatwością pozbywają się swojej indywidualnej osobowości i empatii że zapominają że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Ludźmi zagubionymi, smutnymi, chorującymi, ciemiężonymi, samotnymi we wnętrzu, wszyscy, jedni bardziej drudzy mniej, a wyścig szczurów mimo tego trwa.
  Nauczeni że świat jest z natury pełen okrucieństwa nie potrafią i nie chcą próbować go zmienić.
  Dosyć!
  Problemem nie są bezdomni i ubodzy, problemem jest okrucieństwo uczone od najmłodszych lat, przyzwolenie na stosunki międzyludzkie (i międzygatunkowe) pełne pogardy i hierarchii.

  #antykapitalizm - obserwuj
  #neuropa #4konserwy #libertarianizm #socdem #kapitalizm #bieda
  pokaż całość

 •  

  beka jak asy z #antykapitalizm zakładają kolejne multi i automatycznie przerzucają czarną listę, żebyś przypadkiem pod wpisem ich kolejnej zielonki nie mógł wyjaśnić głupoty socjalizmu

  Tak oto działa #wolnyrynek
  #neuropa #4konserwy #ekonomia #gospodarka #bekazkorwina #bekazlibertarian #bekazprawakow #socdem #ekologia #prawackalogika lewicowy #libertarianizm pokaż całość

 •  

  Mija dziś 51 rocznica zastrzelenia Ernesto Che Guevary przez boliwijskiego pułkownika Arnalda Sacedo Parady. Wielki rewolucjonista, pisarz, z zawodu lekarz. Poświęcił on swoje życie w walce z imperializmem.

  To jego słowa tuż przed śmiercią.

  "Powiedz Fidelowi, że moja klęska nie oznacza końca rewolucji. Powiedz Aleidzie, żeby o wszystkim zapomniała, wyszła za mąż, była szczęśliwa i dbała o naukę dzieci. Poproś żołnierzy, żeby strzelali celnie."

  #antykapitalizm - obserwuj
  #neuropa #4konserwy #libertarianizm #socdem #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #argentyna #socjalizm
  pokaż całość

 •  

  #morawiecki nawet nie wstydzi się tego, że w 2013 roku próbował wcisnąć na dobrze płatne stanowisko syna Ryszarda Czarneckiego. Młody PiS-owiec szukał wtedy nowej posady, bo na dotychczasowym stanowisku w PKO BP było "dużo pracy, że on myślał, że będzie luźniej". Premier Morawiecki po ujawnieniu taśm powiedział w mediach, że jest dumny z tego, że załatwiał swoim kumplom-leniuszkom dobrze płatną robotę. #ukladmorawieckiego

  Co mówi Morawiecki:
  ⛔ ludzie z PiS-u byli za poprzednich rządów otoczeni ostracyzmem.


  Jak jest naprawdę:
  ➡️ Przemysław Czarnecki nie miał wtedy kłopotów – pracował już w PKO BP, ale "męczył się" i "chciał zarabiać więcej",
  ➡️ Morawiecki, ówczesny doradca Tuska, szukał stanowisk dla ludzi z PiS-u m.in. na spotkaniu związanych z Platformą prezesów spółek Skarbu Państwa i elit finansowych.


  Taśmy Morawieckiego jasno pokazują, że polityków PO i PiS-u oraz prezesów wielkich przedsiębiorstw łączyły wspólne interesy. #ukladmorawieckiego jest układem POPiS-u.
  #polityka #razem #dobrazmiana #neuropa #socdem
  pokaż całość

 •  

  Cezary Mączka, członek zarządu Budimex SA w rozmowie z innpoland.pl utyskiwał, że pracownicy z Ukrainy przyjeżdżają do Polski tylko na chwilę, a potem uciekają do bogatszych krajów. Nawet taki sygnał nie skłonił jednak dobordziejów znad Wisły do zwiększenia nakładów na płace. – Oczekujemy rozszerzenia listy krajów, z których zatrudnianie pracowników odbywa się na uproszczonych zasadach, jak jest to w przypadku Białorusi i Ukrainy – apeluje Mączka w ostatnim raporcie Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Jakie to mają być kraje? Indie, Bangladesz, Mołdawia, a przede wszystkim Nepal. Obywatele himalajskiego państwa są łakowym kąskiem dla kapitalistów. Dlaczego? Są bardzo wytrzymali, zdyscyplinowani i mają niskie oczekiwania płacowe.
  http://strajk.eu/polscy-kapitalisci-zakochani-w-taniej-sile-roboczej-z-dalekiego-wschodu/

  wyższe płace, a na co to komu( ͡° ͜ʖ ͡°) #imigranci #praca #polak #neuropa #socdem
  a za parę lat przeczytamy na wypoku jak to lewactwo podstępnie sprowadza do Polski imigrantów
  pokaż całość

 •  

  zauważyłem, że ostatnio na wykopie prawaki nauczyły się nowych trudnych słów: "korelacja" a "związek przyczynowo skutkowy". Teraz w dyskusjach z nimi, kiedy brakuje im argumentów pojawia się zdanie: "można mówić co najwyżej o korelacji a nie o związku przyczynowo skutkowym" :)))) #bekazprawakow #bekazprawactwa #prawaki #neuropa #socdem pokaż całość

 •  

  Powtórzę jeszcze raz: PiS nie ma nic wspólnego z postawą prosocjalną, a już na pewno nie z socjalizmem.

  Wyznaje konserwatyzm Bismarckowski - tzn. owszem, rzuci jakiś socjal, ale tylko pod ścianą, a zwłaszcza pod presją realiów politycznych. Jako że jakieś ochłapy musieli rzucić ze względu na to, żeby omamić bonzów z Solidarności (aby ci z kolei mamili swoich członków, że PiS to super partia). 500 plus to nie była odpowiedź na problemy socjalne, ale demograficzne. Problem biedy wśród rodzin wielodzietnych ten program zmniejszył jako efekt uboczny, a nie cel sam w sobie. Tak samo podniesienie płacy minimalnej wynikało z odpływu siły roboczej za granicę i wcale nie było "rewolucyjne" w stosunku do tego co robiły poprzednie rządy. Także PO planowała jakieś ruchy niewielkie tu wykonać, bo takie są twarde realia gospodarcze i tyle. Tak samo Jaki Szoł, czyli komisja reprywatyzacyjna, która zrobiła z Jakiego figurę polityczną w Warszawie, nie rozwiązała żadnych kluczowych problemów związanych z reprywatyzacją, o czym donoszą organizacje lokatorskie ze stolicy.

  To jest robienie wody z mózgu ludziom.

  Mam nieprzyjemność być blisko negocjacji w sprawie rozkradzionych w procesie prywatyzacji mieszkań zakładowych. I zapewniam was, że rozmowa z politykami PiS nie różni się istotnie od rozmowy z politykami PO. Oni wyznają identyczne poglądy gospodarcze w przytłaczającej większości (co ujawniły zresztą nagrania Morawieckiego). Czasami to jest żenujące w jaki sposób oni rozmawiają z ciężko pracującymi całe życie ludźmi.

  Wśród części elit liberalnych i lewicowych powstało wiele mitów, że PiS jest jakąś opcją łączącą socjalizm z konserwatyzmem. Nie. Dla nich władza, oraz kwestie obyczajowe (tj. zatrzymanie nas w jakimś skansenie mentalnym), to jest priorytet. Reszta to tylko środki do celu. Niektórzy publicyści sami uwierzyli w propagandę PiS-u (a także własną, że ta partia chce rzekomo powrotu PRL).

  #antykapitalizm - obserwuj
  #neuropa #4konserwy #libertarianizm #bekazprawakow #bekazpisu #polityka #socdem
  pokaż całość

  +: ZuyKefrus, W.............................a +26 innych
 •  

  Organizacje lokatorskie nie mogą się doprosić, żeby te barany zajęły się wreszcie ustawą w sprawie masowej kradzieży mieszkań zakładowych. Ludzie autentycznie umierają z powodu nękania i eksmisji. Dotyczy to dziesiątek tysięcy osób w kraju.

  No, ale nie. Zajęli się ustawą dla oszołomów antyszczepionkowych. Następne będą tak istotne kwestie jak chemtrailsy, zagrożenie inwazją Reptilian oraz odpowiedź na fundamentalne pytanie, czy ziemia jest płaska.

  Części społeczeństwa widocznie od dobrobytu już w tyłkach się przewróciło i ma czas na wymyślanie bzdurnych problemów, a część musi walczyć o przetrwanie.

  Via funpage Lewica Wolnościowa

  #antykapitalizm - obserwuj
  #neuropa #4konserwy #libertarianizm #bekazpisu #socdem #polityka
  pokaż całość

 •  

  Brytyjczycy doprowadzili do śmierci głodowej milionów ludzi! “To ich wina, rozmnażają się jak króliki” - pamiętamy o ofiarach imperializmu.

  Brytyjczycy przez długi czas nie informowali swoich sojuszników o klęsce głodu w indyjskim Bengalu. Choć problemowi starały się zaradzić inne państwa, ich środki były albo zbyt skromne, albo blokowane przez brytyjski rząd. Zdaniem niektórych pośrednią odpowiedzialność za te tragiczne wydarzenia ponosił Winston Churchill, który nie miał wcale zamiaru pomagać głodującym Hindusom.

  Od 1858 do 1947 r. Indie były kolonią Wielkiej Brytanii. Przez cały ten okres teren był intensywnie i systematycznie eksplorowany. O tym jak cenny był to obszar z perspektywy kolonizatorów świadczyło najlepiej nadanie Indiom nieoficjalnego tytułu „perły w koronie brytyjskiej”.

  Jednakże w czasie II wojny światowej ową perłę miała dotknąć jedna z największych tragedii w całej jej historii – klęska głodu. Według różnych źródeł w latach 1943-1945 podczas największej plagi w Bengalu zmarło od 3 mln do 7 mln ludzi. Rychło wyszło na jaw, że słynna na Wyspach maksyma głosząca, że „Wielka Brytania nie ma stałych przyjaciół i wrogów, a jedynie stałe interesy” odnosi się także do jej kolonii. Niektórzy politycy – wychodząc z tego pragmatycznego założenia – uznali, że ratowanie głodujących tubylców jest nieopłacalne z punktu widzenia obecnej polityki i warunków wojennych. 

  „Głód to ich własna wina”

  Przyczynami głodu w Indiach były m.in. zaraza, która trafiła na pola ryżowe, cyklon Midnapore i zdobycie Birmy przez Japończyków. Dodatkowo nastąpił napływ wojsk alianckich do Indii, co zwiększyło zapotrzebowanie na żywność. Chociaż Brytyjczycy bezpośrednio tego głodu nie wywołali, nie bez znaczenia był fakt, że od stycznia do lipca 1943 r. wywozili z Indii na potrzeby wojny i swoich obywateli 70 tysięcy ton ryżu.

  Urzędnicy i politycy w większości bagatelizowali problem, a niektórzy – jak premier Winston Churchill – mieli celowo wstrzymywać pomoc dla Hindusów. Część historyków  oskarża go o odegranie haniebnej roli w czasie głodu w Bengalu i pośrednie spowodowanie śmierci milionów ludzi. Wrogi stosunek Churchilla do Hindusów opisują m.in. Christopher Bayly i Tim Haper w książce „Zapomniane armie: Azjatyckie Imperium Wielkiej Brytanii i wojna z Japonią”:

  „Premier uważał, że Hindusi byli najgorszymi ludźmi na świecie zaraz po Niemcach. Ich zdrada miała wyrażać się w rezolucji Quit India (rezolucji Gandhiego wzywającej Brytyjczyków do opuszczenia Indii – przyp red.). Był gotów zrzucać bomby na niemiecką ziemię. Hindusi mieli natomiast umierać z głodu w wyniku własnej głupoty i okrucieństwa”.

  http://cozahistoria.pl/brytyjczycy-doprowadzili-do-smierci-glodowej-milionow-ludzi-to-ich-wina-rozmnazaja-sie-jak-kroliki/

  #antykapitalizm - obserwuj
  #neuropa #4konserwy #libertarianizm #historia #socdem #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #gruparatowaniapoziomu #indie #anglia
  pokaż całość

  źródło: 1538726587983.png 18+

Ładuję kolejną stronę...

Archiwum tagów