Osoba wysoko postawiona w społeczności interesującą się zjawiskami PatoStreamerów. Ekspert do spraw do dymów z certyfikatem.

Osiągnięcia (3)